Wielu naszych działań nie udałoby się podjąć bez współpracy z innymi organizacjami, instytucjami, firmami. Za każde wsparcie, pomoc, wspólne inicjatywy jesteśmy ogromnie wdzięczni. Oto prezentacja kilku z naszych partnerów (wg alfabetu):

L.p. Nazwa instytucji lub firmy Opis
1. Fundacja Kamienica 1 - Celem Fundacji jest szeroko rozumiana działalność kulturalna, artystyczna, twórcza, naukowa, oświatowa, ekologiczna , integracyjna i wydawnicza w tym w szczególności prowadzenie działań kulturalnych, edukacyjnych, informacyjnych, proekologicznych, sportowych, integracyjnych i wydawniczych.
 2. Fundacja Społeczności Lokalnych UWIERZ W SIEBIE Klaster Społeczny to pierwsza w Regionie Zachodniopomorskim sformalizowana grupa zrzeszająca ponad kilkunastu członków - firmy, osoby fizyczne, fundacje i stowarzyszenia związane z działaniami na rzecz drugiego człowieka i rozwoju społeczności lokalnych. Tworzą ją ludzie z humanistycznym zacięciem, zarażeni bakcylem spolegliwości i doświadczeni w społecznych działaniach.
3. Instytut Gryphius - Fundacja prowadzi działalność edukacyjną, promocyjną oraz ekspercką na rzecz wzmocnienia postaw prorodzinnych i przedsiębiorczych.
4. KobiecaSprawa.pl - portal internetowy który wspiera lokalne i globalne społeczności kobiece. Integruje i wspiera w kręgach naukowych i biznesowych.
5. Opiekunki 365 - to profesjonalna firma, która przeprowadza szkolenia, zatrudnia i organizuje pracę dla opiekunek/opiekunów osób starszych na terenie Niemiec. Rekrutujemy osoby chętne do podjęcia opieki w domach naszych zachodnich sąsiadów. Nasi partnerzy to profesjonalni koordynatorzy kontraktów na terenie Niemiec oraz rzetelne niemieckie agencje pośrednictwa.
 6. Mediguard - Platforma telemedyczna umożliwiająca gromadzenie wyników badań oraz zdalne kontrolowanie stanu zdrowia pacjenta.
7.   Pro-PLUS SA jest producentem systemu telemonitoringu kardiologicznego na odległość. Opracowany przez naszą firmę system teleEKG® od 20 lat cieszy się uznaniem i satysfakcją użytkowników.
8. Stowarzyszenie Dobrych Działań dla Gminy Kołbaskowo - Celem stowarzyszenia jest integracja środowiska lokalnego poprzez rozwijanie kontaktów i wymianę doświadczeń.
9.
Lokalna Grupa Działania jest stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną, które przyjęło oficjalnie nazwę Lider Pojezierza. Nadrzędnym celem utworzenia LGD było podjęcie działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich gmin i powiatów, poprzez realizację oraz aktywne wsparcie innowacyjnych, spójnych i przemyślanych przedsięwzięć, przyczyniających się do zrównoważonego rozwoju i podnoszenia jakości życia ludności całego obszaru LGD.
10.   TeleCardio jest to najnowocześniejsza forma świadczenia usług medycznych i opieki zdrowotnej łącząca w sobie elementy telekomunikacji, informatyki oraz medycyny. TeleCardio specjalizuje się w badaniach kardiologicznych.
 11.   Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa (oddział Szczecin). TNOiK jest apolitycznym stowarzyszeniem o charakterze non-profit, zajmującym się przede wszystkim upowszechnianiem wiedzy o profesjonalnym zarządzaniu. Współpracuje aktywnie z wieloma polskimi organizacjami. Działa na polu: naukowym, doradczym, edukacyjnym, wydawniczym i współpracy z zagranicą.