Wielu naszych działań nie udałoby się podjąć bez współpracy z innymi organizacjami, instytucjami, firmami. Za każde wsparcie, pomoc, wspólne inicjatywy jesteśmy ogromnie wdzięczni. Oto prezentacja kilku z naszych partnerów (wg alfabetu):

L.p. Nazwa instytucji lub firmy Opis
1. Fundacja Kamienica 1 – Celem Fundacji jest szeroko rozumiana działalność kulturalna, artystyczna, twórcza, naukowa, oświatowa, ekologiczna , integracyjna i wydawnicza w tym w szczególności prowadzenie działań kulturalnych, edukacyjnych, informacyjnych, proekologicznych, sportowych, integracyjnych i wydawniczych.
 2. Fundacja Społeczności Lokalnych UWIERZ W SIEBIE Klaster Społeczny to pierwsza w Regionie Zachodniopomorskim sformalizowana grupa zrzeszająca ponad kilkunastu członków – firmy, osoby fizyczne, fundacje i stowarzyszenia związane z działaniami na rzecz drugiego człowieka i rozwoju społeczności lokalnych. Tworzą ją ludzie z humanistycznym zacięciem, zarażeni bakcylem spolegliwości i doświadczeni w społecznych działaniach.
3. Instytut Gryphius – Fundacja prowadzi działalność edukacyjną, promocyjną oraz ekspercką na rzecz wzmocnienia postaw prorodzinnych i przedsiębiorczych.
4. KobiecaSprawa.pl – portal internetowy który wspiera lokalne i globalne społeczności kobiece. Integruje i wspiera w kręgach naukowych i biznesowych.
5. Opiekunki 365 – to profesjonalna firma, która przeprowadza szkolenia, zatrudnia i organizuje pracę dla opiekunek/opiekunów osób starszych na terenie Niemiec. Rekrutujemy osoby chętne do podjęcia opieki w domach naszych zachodnich sąsiadów. Nasi partnerzy to profesjonalni koordynatorzy kontraktów na terenie Niemiec oraz rzetelne niemieckie agencje pośrednictwa.
 6. MediguardPlatforma telemedyczna umożliwiająca gromadzenie wyników badań oraz zdalne kontrolowanie stanu zdrowia pacjenta.
7.   Pro-PLUS SA jest producentem systemu telemonitoringu kardiologicznego na odległość. Opracowany przez naszą firmę system teleEKG® od 20 lat cieszy się uznaniem i satysfakcją użytkowników.
8. Stowarzyszenie Dobrych Działań dla Gminy Kołbaskowo – Celem stowarzyszenia jest integracja środowiska lokalnego poprzez rozwijanie kontaktów i wymianę doświadczeń.
9.
Lokalna Grupa Działania jest stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną, które przyjęło oficjalnie nazwę Lider Pojezierza. Nadrzędnym celem utworzenia LGD było podjęcie działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich gmin i powiatów, poprzez realizację oraz aktywne wsparcie innowacyjnych, spójnych i przemyślanych przedsięwzięć, przyczyniających się do zrównoważonego rozwoju i podnoszenia jakości życia ludności całego obszaru LGD.
10.   TeleCardio jest to najnowocześniejsza forma świadczenia usług medycznych i opieki zdrowotnej łącząca w sobie elementy telekomunikacji, informatyki oraz medycyny. TeleCardio specjalizuje się w badaniach kardiologicznych.
 11.   Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa (oddział Szczecin). TNOiK jest apolitycznym stowarzyszeniem o charakterze non-profit, zajmującym się przede wszystkim upowszechnianiem wiedzy o profesjonalnym zarządzaniu. Współpracuje aktywnie z wieloma polskimi organizacjami. Działa na polu: naukowym, doradczym, edukacyjnym, wydawniczym i współpracy z zagranicą.