Pomóż nam pomagać !

 

Szanowni Państwo,

Fundacja emedycyna została założona przez osobę starszą dla osób starszych. Codziennie dokładamy wszelkich starań, aby pomoc przez nas świadczona była na najwyższym poziomie. Mamy nadzieję, że dzięki Państwa wsparciu będziemy mogli pomóc setkom osób. Chcemy się rozwijać i pomagać.

 

Jak przekazać darowiznę na rzecz fundacji emedycyna?       

Darowiznę może wpłacić każda osoba, w dowolnym momencie, także z zagranicy. Przekazaną Fundacji darowiznę można odliczyć od podatku.

Darowiznę można odliczyć, jeśli wspieramy działalność organizacji pożytku publicznego – czyli np. działalność Fundacji „E-MEDYCYNA”. Są to m.in. organizacje pozarządowe nienależące do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, np. fundacje i stowarzyszenia. Muszą prowadzić działalność społecznie użyteczną w zakresie określonym w ustawie (z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie art. 4 ust. 1) – np. pomoc społeczna, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Organizacje te nie muszą mieć statusu organizacji pożytku publicznego.

Osoby fizyczne mogą odliczyć darowizny do wysokości 6% swojego rocznego dochodu, natomiast osoby prawne nawet 10% swojego rocznego dochodu. Darowiznę dokumentujemy dowodem wpłaty na rachunek bankowy organizacji.

Czyli osoba fizyczna lub firma, która finansuje np.: usługę włączenia do systemu opieki kardiologicznej dla podopiecznego fundacji, może skorzystać z ulgi podatkowej.

Osoba fizyczna wykazuje przekazaną darowiznę w rozliczeniu rocznym PIT-0. Firma kwotę przekazanych darowizn wykazuje w rozliczeniach miesięcznych na formularzu CIT-O i w rozliczeniu rocznym CIT-8/O oraz w sprawozdaniu finansowym w informacji dodatkowej

Wpłaty można dokonać przelewem bankowym (może być przelew internetowy) lub wpłatą na poczcie:

  • nazwa odbiorcy:

Fundacja na Rzecz Aktywnego Rozwoju Telemedycyny i E-zdrowia w Polsce „E-MEDYCYNA”, UL. Gombrowicza 5/8, 70-785 Szczecin,

  • nr rachunku odbiorcy: 61 1140 2004 0000 3702 7690 2882

Prowadzone przez: mBank

  • tytuł wpłaty np.: Darowizna na cele statutowe fundacji

Serdecznie dziękujemy, że pomagacie nam pomagać!

 

Dodaj komentarz