Janina Przybycień


Nazywam się Janina Przybycień, jestem emerytką mająca ponad 70 lat. Sama choruje na nadciśnienie tętnicze i korzystam z systemu całodobowego nadzoru kardiologicznego. 
Uważam, że z takiej opieki powinni korzystać wszyscy, którzy jej potrzebują, a więc osoby starsze, chore, samotneDla nich została powołana do życia ta fundacja.

Idea Fundacji jest bardzo prosta – trzeba osobie potrzebującej udzielić takiego wsparcia, aby w pełni samodzielnie mogła decydować o swoim życiu i zdrowiu.Genialne rzeczy są proste, ale czy łatwe? Otóż nie. Fundamentem tej organizacji jest pobudzanie aktywności społeczeństwa w dążeniu do ochrony i poprawy zdrowia oraz podnoszenia jakości zdrowia jako najwiekszego dobra człowieka.

W obecnym stanie prawnym, popularyzacją tej słusznej idei mogła zająć się tylko fundacja. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej i nie zatrudnia pracowników. Organem Kontrolnym Fundacji jest Rada, która czuwa nad prawidłowym i rzetelnym funkcjonowaniem organizacji. Rada wykonuje swoje zadania bezpłatnie, podobnie jak Zarząd Fundacji.

Zapraszam także do współpracy studentów, słuchaczy szkół medycznych i kierunków pokrewnych oraz wszystkich chętnych, którzy mogą nam ofiarować swój czas i talent. Fundacja może zrobić tylko tyle, na ile silny będzie jej zespół. Zapraszamy do współpracy i serdecznie dziękujemy za każde wsparcie.

Z  Wyrazami Szacunku

Fundatorka

Janina Przybycień

Dodaj komentarz