W dniu 8 listopada 2018 r. w godzinach od 10:00 do 14:00 w hali Netto Arena Szczecin, odbyła się konferencja organizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie oraz Polskie Towarzystwo Gerontologiczne. Tematem przewodnim konferencji prowadzonej przez Panią Dyrektor MOPR Szczecin – Martę Giezek była Psychoterapia, a dokładnie wyzwania jakie nakłada przyszłość na tę bardzo ważną dziedzinę życia. Oczywiście, podczas tego niezwykłego wydarzenia, nie mogło zabraknąć Fundacji e-Medycyna. Podczas wydarzenia i w przerwach dokonywaliśmy bezpłatnych badań telemedycznych (dla chętnych) w tym m. in. badania EKG (TeleCardio Sp. z o.o. Sp. komandytowa) i pomiary ciśnienia. Poniżej przedstawiamy plan konferencji, a także fotorelacje z tego wydarzenia (41 zdjęć). Dziękujemy za zaproszenie i liczny udział w badaniach.

Plan konferencji:

10:00 – 10:30 Początek konferencji – Wykład wprowadzający „Objawy psychosomatyczne w wieku podeszłym” – jak rozpoznawać, różnicować i leczyć?” dr n. med. Urszula Majewska – Konsultant Wojewódzki ds. Geriatrii

10:30 – 11:00 „Zdrowie Psychiczne Polaków” prof. dr hab. Beata Karakiewicz – Dziekan Wydziału o Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

11:00 – 11:30 „Starość, depresja, upadki – proponowane kierunki interwencji w Podstawowej Opiece Zdrowotnej” dr n. med. Magdalena Kamińska – Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej Wydziału o Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

11:30 – 12:00 „Dieta seniora w profilaktyce chorób neurodengeneracyjnych” – dr hab. inż Zuzanna Goluch – prof. UE Instytut Chemii i Technologii Żywności, Wydział Inżynieryjno-Eknonomiczny Uniwersytet Ekonomiczny

12:00 – 12:30 Przerwa kawowa

12:30 – 13:00 „Ubezwłasnowolnienie – aspekty materialnoprawne i procesowe” dr hab. prof. US Kinga Flaga-Gieruszyńska , dr Aleksandra Klich – Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

13:00 – 13:30 „Opieka paliatywna i hospicyjna w ujęciu ekonomicznym w województwie zachodniopomorskim” dr n. ekon. Rafał Iwański – Katedra Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Szczecińskiego

13:30 – 14:00 Dyskusja i podsumowanie konferencji (w tym gościnnie dr n.med. Krzysztof Przybycień – klinika kardiologii PUM)

14:00 Poczęstunek