Dzień Dobry,

Przyzwyczailiśmy Was do tego, że często umieszczamy informacje dotyczące naszych statutowych działań fundacyjnych. No i nastała prawie miesięczna cisza… Mogłoby się wydawać, że spoczywaliśmy na laurach.

Jednak w naszym przypadku to chyba nigdy nie będzie miało miejsca, ponieważ w tajemnicy przygotowywaliśmy projekt który zrewolucjonizuje podejście do nauki medycyny w Polsce.

Dzięki wygranemu konkursowi z projektu „Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji” możemy spełnić marzenia nasze i Wasze w zakresie wprowadzania telemedycyny w życie codzienne, a szczególnie do miejsc (m.in. szpitale, kliniki) i osób (m.in. lekarze, pielęgniarki) które skorzystają z tego projektu najbardziej. Będą uczyć się szybko i dokładnie… ratując życie innym za pomocą nowoczesnych technologii.

W jaki sposób? Już opisuję:

Zaprojektowaliśmy innowacje o nazwie: Edukacyjna platforma e-medyczna – wysoka jakość szkoleń on-line dla branży medycznej.

Celem głównym planowanego projektu  jest wdrożenie innowacyjnego sposobu nauczania na medycznej platformie e-lerningowej oraz nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu telemedycyny i coachingu medycznego. Medyczna  platforma elearningowej będzie zawierała szkolenia, warsztaty oraz kursy online.

Tematyka szkoleń będzie podzielona na następujące moduły:

1.Specjalistyczne szkolenia medyczne

  1. Telemedycyna
  2. Telemonitoring
  3. Telediagnostyka
  4. Telekardiologia
  5. Telekonsultacje
  6. Telerehabilitacja
  7. Telenauczanie
  8. Teleoperacje
  9. Teleopieka

2. Specjalistyczne szkolenia kompetencyjno – rozwojowe

Coaching medyczny

Zadaniem coacha medycznego jest pomagać w odkrywaniu, zrozumieniu i osiąganiu celów życiowych pacjentów/klientów. Coachning medyczny koncentruje się na takim właśnie podejściu do osób chorych (zwłaszcza pacjentów onkologicznych, przewlekle chorych, niepełnosprawnych), ale w ośrodkach opieki zdrowotnej ma do spełnienia także inną bardzo ważną rolę. Coach ma być  wsparciem dla lekarzy, pielęgniarek i innych osób, które na co dzień pomagają osobom chorym. To ciężka praca, która wiąże się z wieloma obciążeniami psychicznymi i długotrwałym stresem, co może i niestety coraz częściej kończy się wypaleniem zawodowym.

Grupą docelową szkoleń będą osoby pracujące w podmiotach medycznych województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego. Będą to lekarze, pielęgniarki, opiekunowie osób starszych, ratownicy, osoby które opiekują się osobami niepełnosprawnymi, specjaliści medyczni, ratownicy asystenci. Niedługo potem z projektu skorzystają inne osoby (nie związane zawodowo z medycyną) w całej Polsce.

Z tego miejsca chcieliśmy bardzo mocno podziękować osobom które pomagają na w realizacji tego innowacyjnego projektu: firmom tworzącym oprogramowanie i szatę wizualną do strony, grafikom, designerom, twórcom video, lekarzom, specjalistom medycznym i innym. Dziękujemy bardzo osobom które sprzyjają naszym działaniom statutowym to dzięki Wam zmieniamy świat na lepsze (ratujemy życie lub poprawiamy na lepsze innym ludziom).

Jesteśmy na ostatniej prostej, wyniki naszych prac będziecie mogli śledzić na bieżąco na naszej stronie. Poniżej zamieszczamy zdjęcia z naszej ostatniej owocnej pracy w projekcie. Jak widać dobra energia, entuzjazm i zapał do pracy wolontaryjnej nas nie opuszcza.

Dziękujemy raz jeszcze, wspierajcie nas nadal w naszych działaniach. Pozdrawiamy gorąco

Zespół Fundacji E-medycyna