Celem projektu jest promowanie powiązań zagadnień naukowych z edukacją nieformalną i podnoszeniem świadomości dotyczącej obecności i funkcjonowania osób z chorobami nowotworowymi w społeczeństwie.

Program łączy prezentację z zakresu działalności charytatywnej i społecznej Partnerstwa dotyczącą powiązania zagadnień nauki z procesem leczenia onkologicznego z umiejętnościami współpracy, komunikacji i rozwijania pozytywnego myślenia przełamującego stereotypy.
Cały program ukierunkowany jest na zmianę postaw wobec nauki i chorób nowotworowych mających znaczący wpływ na jakość naszego życia. Ważną kwestią jest rozwiązanie problemu braku zrozumienia wśród mieszkańców regionu  obecności i funkcjonowania osób z chorobami nowotworowymi w naszym społeczeństwie.

To wydarzenie fundraisingowe zainicjowane  w Szczecinie przez fundację Instytut Gryphius, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego, Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Chorych na Białaczkę i inne choroby nowotworowe zainspirowane inicjatywą z USA pod tą samą nazwą.

– chcesz wesprzeć naszą inicjatywę wyślij do nas zgłoszenie info@gryphius.eu