Wielu naszych działań nie udałoby się podjąć bez współpracy z innymi organizacjami, instytucjami, firmami. Za każde wsparcie, pomoc, wspólne inicjatywy jesteśmy ogromnie wdzięczni. Oto pierwsza prezentacja kilku z naszych partnerów (wg alfabetu):