Z wielką przyjemnością chcemy poinformować, że Fundacja E-medycyna będzie realizowała wspólnie z Fundacją Społeczności Lokalnych Klastrem Społecznym „Uwierz w Siebie” oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Kultury i Edukacji przy współpracy z Gminą Myślibórz  projekt Mobilna Pomagalnia Społeczna. Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Mobilna Pomagalnia Społeczna jest  to projekt realizowany w ramach RPO WZ Działanie 7.6: Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym oraz Priorytetu Inwestycyjnego 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Jednym z celów projektu, który realizowany będzie przez Fundację E-medycyna jest szerokie udostępnienie usług medycznych mieszkańcom Gminy Myślibórz poprzez specjalistyczne poradnictwo, realizację warsztatów  grupowych oraz specjalistycznych porad indywidualnych. Zajęcia odbywać się będą w 6 miejscowościach Gminy: w Myśliborzu, Chłopowie, Golenicach, Ławach, Rościnie i Sulimierzu.