Kochani,
 
Zbliża się Walne Spotkanie Organizacji Pozarządowych w UM Szczecin (dokładnie 15.02.2019) na którym zostaną wybrane osoby do Szczecińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na kadencję 2019-2021. Na dniach dokładnie zaprezentujemy naszą kandydatkę do Rady – Arletę Górecką-Przybycień.
 
Dziś korzystając z okazji, chcemy wrócić wspomnieniem do wydarzenia, które miało miejsce 5 grudnia 2018 r. w Teatrze Lalek „Pleciuga”. Jest to niezwykły czas, kiedy podsumowuje się działania obywatelskie, wyróżnia społeczników i pokazuje, co się udało dokonać. Przedstawiciele Naszej Fundacji również zostali zaproszeni na tę prestiżową Galę Obywatelską. To wyjątkowe wyróżnienie było wynikiem dotychczasowej współpracy pozarządowej Fundacji „E-Medycyna” i Urzędu Miasta Szczecin. Przedstawiciele fundacji jako organizacja pozarządowa wchodzą w skład komisji konkursowych. Głównym zadaniem jej przedstawicieli podczas prac komisji jest wsparcie wykonania zadań publicznych mających wpływ na realny rozwój przedsięwzięć aktywizujących organizacje pozarządowe i mieszkańców Szczecina.
 
To była już siódma edycja tego wyjątkowego spotkania. Gala jest uhonorowaniem i podziękowaniem dla tych, którzy na co dzień bezinteresownie pomagają innym. Uroczystość w której uczestniczyliśmy, to wyśmienita okazja do spotkania osób zaangażowanych społecznie i działających w wolontariacie na terenie Szczecina, a także podsumowaniem całorocznych starań na rzecz promocji i udziału w różnorodnych działaniach na rzecz społeczności lokalnej.
 
Fotorelacja z uroczystości: