Dzień Dobry,

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że zespół fundacji e-medycyna w dniach 20-21.06.2017r. uczestniczy w seminarium i warsztatach dotyczących pozyskiwania funduszy i pisania projektów w ramach: Funduszy Europejskich dla Organizacji Pozarządowych w Polsce (2014-2020).

Założeniem fundacji w tym szkoleniu jest zdobycie wiedzy i umiejętności do wyszukiwania, pozyskiwania a także pisania projektów w ramach funduszy europejskich. Chcemy także stwarzać możliwość na kooperacje z instytucjami i podmiotami na terenie całej Polski. Celem finalnym tych działań, jest wprowadzenie na terenie całej Polski założeń statutowych fundacji, czyli propagowanie telemedycyny, e-zdrowia i zachowań prozdrowotnych.

Program działań informacyjno-szkoleniowych w ramach projektu „Fundusze Europejskie dla organizacji pozarządowych w Polsce”:

Szczecin, 20-21.06.2017 r.,

Dzień I Seminarium informacyjne: 10.00-16.30,

Lokalizacja: Sektor 3 Szczecin, Aleja Wojska Polskiego 63, sala multimedialna, III p.

Tematy:

 • Co nowego w funduszach czyli… kluczowe informacje na temat funkcjonowania aktualnej perspektywy oraz programów operacyjnych 2014 -2020, wymogi konkursowe, aktualności
 • Razem czy osobno czyli… o projektach partnerskich (czym jest partnerstwo, wymogi formalne i korzyści, przykłady dobrych praktyk realizowanych projektów partnerskich)
 • Gdzie i jak szukać aby znaleźć czyli… dostępne źródła informacji
 • Co możemy zrobić czyli… przegląd programów operacyjnych pod kątem możliwości dla organizacji pozarządowych; rodzaje i typy przedsięwzięć, jakie mogą realizować NGO w ramach programów operacyjnych w perspektywie 2014-2020 (analiza programów krajowych i regionalnych, prezentacja SZOOP, harmonogram)
 • Na co i za ile czyli… jakie wydatki i na jakich zasadach mogą zostać rozliczone w realizowanych projektach

Dzień II – 21 czerwca 2017r.,

godz. 08.45 – 15.30

Lokalizacja: Sektor 3 Szczecin, Aleja Wojska Polskiego 63, sala multimedialna, III p.

Tematy:

 • Koszty kwalifikowane i niekwalifikowalne
 • Układ budżetu: koszty bezpośrednie oraz pośrednie (wyliczenie oraz rozliczanie)
 • Cross-financing oraz środki trwałe (kategorie wydatków, poziomy dofinansowania, uzasadnienie)
 • Usługi zewnętrzne (jak należy je rozumieć, max dopuszczany poziom)
 • Zasady wydatkowania środków (rozeznanie rynku, zasada konkurencyjności)
 • Wkład własny (poziom, forma i rodzaj, wykazanie i uzasadnienie w budżecie) – zajęcia interaktywne
 • Opracowanie budżetu w projektach rozliczanych wg uproszczonych metod (koszty jednostkowe, ryczałtowe)
 • Koszty personelu projektu (sposób zatrudniania, limit i ewidencja godz. pracy
 • Budżet projektów partnerskich (podział i oznaczenie kategorii kosztów)
 • Reguła proporcjonalności
 • Zakończenie warsztatu i podsumowanie

Seminarium i warsztaty prowadzi:

Edyta Niemyjska-Czech – Trener i doradca. Od wielu lat Ekspert ds. oceny/opinii wniosków o dofinansowanie Współautor publikacji pt. „Europejski Fundusz Społeczny dla Edukacji”. W latach 2007-2016 Główny Specjalista IP w Min. Edukacji Narodowej a następnie w Ośrodku Rozwoju Edukacji. Od 2016 r. Projekt Manager Biura Projektów na uczelni wyższej. Od 2009 r. Prezes Stowarzyszenia.