W dniu 27 maja 2017 podczas biegu Piątka z Gwiazdami Fundacja „E-MEDYCYNA” w partnerstwie z „TeleCardio” oraz „Pro-Plus” S.A. ufundowała darmowe badanie EKG podczas biegu wraz z konsultacją kardiologiczną. Ochotnicy mieli możliwość skorzystania z miniaturowego mobilnego aparatu do tele-diagnostyki Echo Mini Event Holter.

Urządzenie to monitorowało pracę serca uczestników podczas biegu i przesyłało zapis ekg bezpośrednio na Platformę Telemedyczną. Kardiolog, który był razem z uczestnikami na Arkonce mógł na bieżąco dzięki internetowemu dostępowi do platformy obserwować i analizować zapisy a bezpośrednio po biegu udzielić konsultacji.

Ponadto w ciągi 72 godzin uczestnicy otrzymali jedną sekwencje zapisu ekg wraz z opisem na podany adres mail.

Większość zapisów była prawidłowa, ale zdarzył się przypadek biegaczki, która źle się poczuła. Urządzenie Echo Mini Event Holter przesłało na Platformę Telemedyczną niestandardowy zapis pracy jej serca. Stwierdzono zaburzenia rytmu serca wymagające dalszej diagnostyki.

Kardiolog na podstawie zapisanego materiału dokonał analizy stanu zdrowia pacjentki.

Otrzymaliśmy informacje, że  osoba ta jest już diagnozowana i jest pod kontrolą specjalistów kardiologów.

Życzymy dużo zdrowia.

Do zobaczenia podczas następnego biegu.

REKOMENDUJCIE NAS.

Z PRZYJEMNOŚCIĄ POJAWIMY SIĘ WSZĘDZIE TAM GDZIE ZOSTANIEM ZAPROSZENI.

Poniżej przedstawiamy fotorelację z tego wydarzenia: