Specjalny punkt profilaktyki i promocji zdrowia funkcjonował w piątek podczas finału Mini Mundialu 2016
W ramach Punktu Promocji Zdrowia można było porozmawiać ze specjalistami w zakresie dietetyki zdrowia, nowinek z zakresu e-medycyny oraz można było wykonać podstawowe badania profilaktyczne. Zapraszaliśmy również do wspólnej zabawy.

Organizator PPZ: Kamienica1
Partnerzy: Fundacja „E-medycyna”, Go4idea, FLOATING TRIPPIN’

Działanie finansowane ze środków Gminy Miasto Szczecin.